4 kwietnia 2024 BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA MICHAŁ BUSZ

Polityka AML / CFT – Kary administracyjne

Tagi Polityka AML / CFT pranie pieniędzy

Wdrożona w IO polityka AML/CFT „na pierwszy rzut oka” może nie przynosić widocznych, wymiernych efektów. Wiąże się natomiast z dostrzegalnymi kosztami – sporządzenie dokumentacji, szkolenia pracowników, zatrudnienie AML Officera, outsourcing AML/CFT.

W przypadku osób zarządzających IO może pojawić się pokusa, że przecież dotychczas nie było w IO wdrożonej polityki AML/CFT, a generalne koszty operacyjne działalności rosną, więc jeszcze chwilę możemy się wstrzymać z wdrożeniem czy aktualizacją AML/CFT.

Nic bardziej mylnego. Brak procedury AML/CFT lub nieaktualizowanie jej od lat może doprowadzić do kosztownych skutków. Powiedzenie chytry traci dwa razy może się więc wydać trafne, choć na gruncie AML/CFT powinniśmy mówić, że chytry traci do 10% zeszłorocznego obrotu.

Jakie kary administracyjne przewidziano w Ustawie AML/CFT?

Zacznijmy może od końca, czyli ile można stracić na braku polityki AML/CFT.

W Ustawie AML/CFT przewidziano szereg kar administracyjnych za naruszenie przepisów dot. AML/CFT. Najbardziej rozbudowane, a jakże, są regulacje dotyczące kar pieniężnych.

Bez prawidłowo wdrożonej polityki AML/CFT musisz liczyć się z:

1. Ostracyzmem:

 • dane IO oraz zakres naruszeń Ustawy AML/CFT może zostać opublikowany na stronie internetowej BIP nawet na 5 lat
 • Co GIIF podaje do wiadomości na stronie BIP?

Zależnie czy IO jest osobą fizyczną, czy prawną, udostępniane są np.: PESEL, imię i nazwisko, adres siedziby, NIP.

2. Utratą uprawnień:

  • IO może zostać zobowiązana do zaprzestania wykonywania określonych działań, a nawet utracić koncesję, wpis do rejestru działalności regulowanych lub stracić zezwolenie
  • Osoba fizyczna, która była odpowiedzialna za naruszenie może mieć orzeczony administracyjny zakaz pełnienia funkcji kierowniczej nawet na rok.

3. Wysoką karą pieniężną:

 • ich wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności
 • podstawowe IO mogą liczyć się z dwukrotnością osiągniętej korzyści lub unikniętej straty wskutek złamania procedur AML, albo 1.000.000 € jeśli nie da się tego oszacować
 • szczególne IO (np. banki, instytucje pożyczkowe, fundusze inwestycyjne, kantory walut) z uwagi na wysokie ryzyko działalności muszą uważać na dotkliwsze kary do 5.000.000€ albo 10% obrotu wykazanego w ostatnim sprawozdaniu finansowym

UWAGA: Jesteś osobą fizyczną prowadzącą np. działalność kantorową? Musisz liczyć się z karą pieniężną do 20.868.500 zł

Od czego zależy dobór i wysokość kary administracyjnej?

  1. Im szybciej tym lepiej – organ sprawdza jaki przepis Ustawy AML/CFT został naruszony i ile czasu trwało to naruszenie, a także ile w tym wszystkim jest winy IO.
   • Przykładowo naprawa wadliwej polityki AML/CFT nawet po latach może być korzystniejsza niż oczekiwanie na błąd organu i akumulowanie tym samym kary pieniężnej niczym kuli śnieżnej.
  2. Rachunek zysków i strat – organ bada, co IO osiągnęła (lub jakich strat uniknęła) dzięki braku wdrożenia poprawnej polityki AML/CFT, czy jakie straty poniosły w związku z tym osoby trzecie.
   • Przykładowo inaczej organy zapatrywać się mogą na kwestie naruszenia polityki AML/CFT przez wadliwe gromadzenie dokumentacji, a inaczej w przypadku banku obsługującego wielomilionowe transakcje powiązane z osobami „podwyższonego ryzyka”
  3. Przeszłość też się liczy – organ weryfikuje, jak dotychczas przebiegała współpraca IO z organami państwa zajmującymi się AML/CFT, a może IO miała już jakieś potknięcia na gruncie AML/CFT zakończone karą.
   • Przykładowo „recydywa” IO będzie traktowana z większą surowością niż przypadki incydentalnego, pierwszego naruszenia polityki AML/CFT

WAŻNE: kara pieniężna nie jest ostateczna i od takiej decyzji można się odwołać. Uruchamiana jest wtedy odwoławcza ścieżka administracyjna, która umożliwia walkę o np. całkowite uchylenie decyzji albo obniżenie kary pieniężnej.

Przykładowo:

Decyzja GIIF -> odwołanie do Ministra Finansów -> skarga do WSA -> skarga kasacyjna do NSA

Warto dodać, że organ samoistnie może odstąpić od nałożenia kary administracyjnej. Dzieje się tak, gdy np. waga naruszenia przepisów jest znikoma a IO wdrożyła działania naprawcze. Jest to jednak fakultatywna możliwość i nie zawsze znajdzie zastosowanie.

Kto może nałożyć na IO karę administracyjną?

 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej – podstawowy urząd badający i nakładający kary administracyjne na IO
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego – zainteresowany jest tylko podmiotami prowadzącymi działalność kantorową
 • Komisja Nadzoru Finansowego – nakłada kary w przypadku IO objętych nadzorem KNF
 • Minister właściwy do spraw finansów publicznych – zajmuje się odbieraniem uprawnień związanych z branżą hazardową

Jakie naruszenia Ustawa AML/CFT sankcjonowane są karą administracyjną?

Przykładowe naruszenia obwarowane karą administracyjną:

 • Brak wyznaczenia osób z zarządu odpowiedzialnych za AML/CFT
 • Brak wyznaczenia tzw. AML Officera vel Compliance Officera – czyli pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności IO z AML/CFT
 • Brak wewnętrznej i zaktualizowanej procedury AML/CFT
 • Uchybienia ocenom ryzyka – niesporządzanie oceny ryzyka, brak aktualizacji oceny ryzyka, czy nieprzekazywanie informacji do GIIF
 • Uchybienia ŚBF – niestosowanie ŚBF, w tym wzmożonych ŚBF
 • Wadliwa dokumentacja – nierejestrowanie zastosowanych ŚBF, nienależyte przechowywanie dokumentacji, braki w dokumentowaniu wyników analiz
 • Nieinformowanie GIIF o podejrzanych transakcjach
 • Niezłożenie zawiadomienia do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
 • Brak wstrzymania podejrzanych transakcji

Jakie są rekordowe kary pieniężne?

Pokłosiem coraz szczelniejszego systemu AML/CFT, wyłapującego nie tylko przestępców-praczy pieniędzy, ale też zwracającego uwagę na IO i wdrożone (lub nie) procedury AML/CFT, są kary pieniężne sięgające w Polsce w skrajnych przypadku ponad 20.000.000 zł.

Zdecydowanie niższe kary pieniężne nakładane są w przypadku IO prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej. Na ogół oscylują one w granicach kilku tysięcy złotych.

 

Instytucja obowiązana Kara
ING Bank Śląski ~21.659.000 PLN
Credit Agricole Bank Polska ~7.000.000 PLN
ING Bank Śląski ~3.000.000 PLN
STS ~2.950.000 PLN
Bank Ochrony Środowiska ~1.200.000 zł

tabela przykładowych kar pieniężnych nałożonych na IO w Polsce

 

Ostatnie lata były też rekordowe pod względem kar pieniężnych nakładanych przez odpowiedniki GIIF, czy KNF w zachodniej Europie oraz na terytorium USA. Tamtejsze sumy są zdecydowanie wyższe niż obserwowane na rodzimym rynku i osiągają kwoty nawet kilku miliardów dolarów.

Instytucja obowiązana Kara
Binance ~4.000.000.000 USD
Danske Bank ~2.060.000.000 USD
HSBC Bank ~1.900.000.000 USD
Standard Chartered ~1.100.000.000 USD
Credit Suisse ~234.000.000 USD

tabela przykładowych kar pieniężnych nałożonych na IO na świecie

POBIERZ FLIPBBOK >> 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

O autorach

Autor
Zadaj pytanie autorowi BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA Partner, adwokat, szef działu white collar crime
Specjalizuję się w sprawach karnych, karnoskarbowych i powiązanych z nimi postępowaniach sądowych.

O autorach

Autor
Zadaj pytanie autorowi MICHAŁ BUSZ aplikant adwokacki
Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo karne oraz handlowe, co łączy się w problematykę przestępczości gospodarczej obejmującą m.in. odpowiedzialność menedżerską (white-collar crime).

Powiązane artykuły

Polityka AML / CFT

21 lipca 2023 BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA
Tematy Prawo karne w biznesie

Polityka AML / CFT – Obowiązki IO

24 sierpnia 2023 BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA
Tematy Prawo karne w biznesie

Polityka AML / CFT – Środki Bezpieczeństwa Finansowego

26 września 2023 BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA
Tematy Prawo karne w biznesie

Polityka AML / CFT – Kary administracyjne

4 kwietnia 2024 BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA
Tematy Prawo karne w biznesie

Polityka AML / CFT – Krajowa Ocena Ryzyka

25 stycznia 2024 BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA
Tematy Prawo karne w biznesie

Kopia Cykl AML – kor

25 stycznia 2024 BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA
Tematy Prawo karne w biznesie

Kontakt dla mediów

Avatar
Katarzyna Jakubowska PR Manager

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy.

[FM_form id="1"]